Fallskyddstjänster

Ett fall från 2 meter kan kosta livet, men en bra fallskyddsutrustning kostar bara några tusenlappar.

Att använda fallskyddssystem när man arbetar på höjd är viktigt och också reglerat i arbetsmiljölagen. Att dessutom ha kunskap om hur man använder utrustningen samt inspektera den regelbundet är avgörande. Därför erbjuder vi en helhetslösning inom fallskydd.

• Utbildning

• Besiktning

• Fallskyddsdatabas med all nödvändig dokumentation

• Arbetsskyddsinventering hos kund

• Att vara behjälpliga med arbetsmiljöplan, riskanalys och räddningsplan

 

Så tar du hand om din fallskyddsutrustning
Grundläggande skötsel är att torka av selen efter användning och se till att den är ren. Är utrustningen smutsig, tvätta med ljummet vatten och mild tvål och låt utrustningen torka av sig själv. 
Kontinuerlig skötsel gör att utrustningen håller längre. Vid normal användning har en fallskyddsutrustning en medellivslängd på fem år. Efter tio år ska utrustningen kasseras av säkerhetsskäl.

Utbildning 
Würths fallskyddsutbildningar är kända för sin höga kvalitet och sina professionella utbildare. Vi erbjuder ett flertal utbildningar inom fallskydd och nu även Grundutbildning som e-learning. Läs mer om våra utbildningar.
 
Kom ihåg - stickprov tas regelbundet
Arbetsmiljöverket ansvarar för kontrollen av att lagar och förordningar efterlevs. De kan stoppa ett arbete om det finns brister i fallskyddet eller inget skydd alls. Stickprovskontroller utförs regelbundet. Inom EU finns tydliga direktiv om att arbetsplatser där lagar och förordningar inte efterlevs kan stängas.
 
Är din fallskyddsutrustning besiktad?
I våra butiker erbjuder vi besiktning av ditt fallskydd. Hitta din närmsta butik.

Fallskyddsutbildning

Se till att dina medarbetare får det skydd och den utbildning de måste ha när de jobbar på höga höjder.

Läs mer

Fallskydd handlar om att rädda liv

Investera i ett komplett fallskydd. Se till att dina medarbetare får det skydd de måste ha när de jobbar på höga höjder. Sköt utrustningen noggrant.

Läs mer

Vad säger lagen?

Arbete får inte utföras utan fallskydd vid arbete på höjder från 2 meter eller där fallrisk föreligger, t.ex. vid byggnads- och anläggningsarbeten.

Läs mer